Zorgprogramma’s


Binnen onze huisartsenpraktijk werken verschillende zorg- en hulpverleners samen. Ook hebben we nauwe contacten met zorgcollega’s buiten het centrum, waaronder de regionale ziekenhuizen en eerstelijns diagnostische organisaties en sinds 2015 ook met wijkzorg via de gemeente Veldhoven. Door deze samenwerkingsvormen kunnen we u een breed pakket aan goede, efficiënte zorg bieden. Een onderdeel van dit pakket zijn onze zorgprogramma’s. In zo’n programma werken verschillende zorg- en hulpverleners samen, volgens een vastgestelde aanpak.
Iedere hulpverlener voegt vanuit de eigen deskundigheid iets aan het zorgprogramma toe.

Hieronder treft u een overzicht aan van bestaande zorgprogramma’s:

Huisartsenpraktijk Hoeks

040 25 34 502

Ma, Di, Do en Vrijdag
8:00-12:30 uur
14:00-17:00 uur

woensdag 08:00-12:00 uur

Druk 1 bij spoed

Klik hier voor ons patiënten portaal

Huisartsenpost


Praktijk nieuws