Waarderingsmeter

Om zo plezierig mogelijk te blijven werken is het fijn als de mensen aan wie we zorg leveren tevreden zijn en vertrouwen in ons hebben. Dit weten wij alleen als u dat ook aangeeft.  Daarom horen graag van u hoe u onze praktijkorganisatie, onze bejegening en onze hulp waardeert. Dit kunt u doen door het ons persoonlijk te vertellen of door onderstaand formulier te mailen, op te sturen met de post of in de brievenbus te stoppen. De formulieren zijn ook te vinden op de balie in de praktijk.
Hierop kunt u ook nieuwe ideeën, verbetersuggesties en/of tips met ons delen.

Onvrede

We doen ons best om op een efficiënte manier goed zorg te leveren. Hierbij is een goede communicatie en duidelijke overdracht van informatie belangrijk. Het kan echter voorkomen dat er iets mis gaat en dat u niet tevreden of teleurgesteld bent over de gang van zaken. In dit geval kunt u het best contact opnemen met de persoon in kwestie. Mogelijk was er sprake van een misverstand of een verschil in verwachtingen. Een gesprek hierover zou uw onvrede dan weg kunnen nemen. Het kan ook gebeuren dat er iets mis is gegaan, zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Door ons hierop te wijzen kunnen we zo snel mogelijk aktie ondernemen en hieruit lering trekken voor in de toekomst.

Voorafgaande aan het gesprek of om een onvrede aan ons door te geven kunt u ook gebruik maken van onderstaand formulier. Het is belangrijk om naast een omschrijving van de klacht ook de persoon om wie het gaat aan te geven. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. U kunt wel namens uzelf een ander een klacht laten indienen, indien deze persoon daarvoor gemachtigd is.

Wij zijn als huisartsenpraktijk altijd bezig met het optimaliseren van de zorg en het contact met de patiënten. We zijn een NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk.
Hiervoor kunnen wij uw feedback goed gebruiken. Via onderstaande link kunt u een vragenlijst invullen, waaruit wij verbeterpunten kunnen halen.

Voor feedback op de praktijk in het algemeen kies deze link

Voor feedback op huisarts MC. Hoeks kies deze link.

Voor feedback op huisarts E. Brugman kies de onderstaande link

https://npaweb.nl/insert/questionnaireresult/13035?link_toegangurl=71C65735-1814-4DEC-830F-4660287F0946

Indien u er in een gesprek niet uitkomt en de onvrede blijft bestaan kunt u de klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen in de Eerste Lijn. SKGE zoals bedoeld in de wet Wkkgz ( wet klachten, kwaliteit en geschillen in de zorg).

http://www.skge.nl en info@skge.nl
of bel 088-0229100
of download hier de folder van SKGE: http://www.klachtenhuisarts.nl/docs/folder.pdf

Indien bovenstaande procedure nog niet geleid heeft tot het voor u gewenste resultaat kunt u de klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege. Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, Postbus 61, 5600AB Eindhoven. Tel: 040-2328599.

Ook kunt u uw klacht melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze instantie kijkt niet naar persoonlijk belang, maar naar de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen. Tenslotte kunt u uw klacht voorleggen aan een rechter. Dan start u een gerechtelijke procedure.

U kunt het formulier downloaden, of het digitale formulier hieronder invullen.

Feedbackformulier

  Hoe waardeert u onze dienstverlening?

   
   

  Waar wilt u feedback over geven?

   
   

  Wat is uw feedback?

   
   

  Uw Gegevens

  Indien gewenst kunt u uw gegevens achterlaten.
  Anonieme klachten kunnen we niet in behandeling nemen.