Elektronisch patiëntendossier


Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming! Als u bij een onbekende arts of huisartsenpost terechtkomt is het goed als deze zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Hij/zij kan zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg.

Tegenwoordig kan dit alleen nog maar als u hiervoor vooraf toestemming voor geeft. Zonder uw toestemming zijn uw medische gegevens niet automatisch beschikbaar voor andere zorgverleners.

De gegevens waar het om gaat zijn enerzijds persoonsgegevens zoals burgerservicenummer, naam en adres, anderzijds betreft het medische gegevens als medicatiegebruik en diagnosegegevens. Alleen huisartsen en apothekers kunnen hier gebruik van maken. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen en mogen dit niet!! Bovendien moeten zorgverleners die medische gegevens beschikbaar stellen of willen raadplegen voldoen aan strenge voorwaarden. Zo wordt er precies vastgelegd wie op welk tijdstip uw gegevens inziet, zodat dit later gecontroleerd kan worden. Computersystemen en netwerken moeten ook aan wettelijke veiligheidseisen voldoen.

Als huisartsenpraktijk moeten wij van iedere patiënt afzonderlijk antwoord krijgen of we zijn of haar gegevens wel of niet beschikbaar mogen stellen. Voor kinderen onder de 12 jaar mogen de ouders deze keuze aan ons doorgeven. Van kinderen tussen 12 en 16 jaar hebben we toestemming nodig van zowel de ouders als van het kind zelf en kinderen vanaf 16 jaar kunnen hun beslissing zelf aan ons kenbaar maken. Op de praktijk, bij de apotheek en bij de huisartsenpost kunt u een registratieformulier invullen en bij ons inleveren. De keuze mag ook mondeling aan ons doorgegeven worden. Uw keuze zal in ons computersysteem worden opgenomen. Met uw akkoord mogen uw medische gegevens zowel regionaal als landelijk gedeeld worden. U behoudt altijd het recht om uw goedkeuring in te trekken.

Als u nog meer informatie wenst of nog vragen heeft, of u wilt uw keuze aan ons kenbaar maken kunt u ten allen tijde contact opnemen met de praktijk. 

Een informatiefolder over het beschikbaar stellen van uw medische informatie en het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden. Meer informatie, het inzage-overzicht en online toestemming verlenen kan via deze website.