Betrokken zorgverleningsteam

Met het zorgprogramma Kwetsbare ouderen wordt een werkwijze geïmplementeerd waarin de kwaliteit van zorg wordt geborgd. Samen met de patiënt en de mantelzorger, de expertise die nodig is, wordt gewerkt aan het individueel zorgplan. Afhankelijk van de behoefte van de patiënt en diens mantelzorg wordt het team rondom de kwetsbare oudere samengesteld:

 • huisarts (regisseur);
 • praktijkondersteuner ouderenzorg;
 • wijkverpleegkundige;
 • specialist ouderengeneeskunde;
 • casemanager dementie;
 • eerstelijns psycholoog;
 • ergotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • mantelzorgconsulent;
 • geriater;
 • welzijn;
 • diëtist.

< Terug naar Zorgprogramma's