Praktijk nieuws

Thuismetingen

Wist u dat u ook uw thuismetingen kan delen met ons?

  • Bloeddruk thuismetingen ter diagnose
  • Gewicht door bellen bij bv hartfalen

Neem contact op met de praktijk mocht u hierin geinteresseerd zijn.

Keurmerk NHG

Keurmerk NHG

Een keurmerk
Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt. Na een jaar heeft een auditor van NPA onze praktijk bezocht en beoordeeld of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend.

Het draait om u
Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Patiëntenenquête
U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u meedoen met onze patiëntenenquête? Vraag er naar bij onze assistente.

Normen
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook PatiëntenFederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Video opnamen Huisarts in opleiding

Vanuit de universiteit Maastricht worden huisartsen in opleiding gefilmd met video coaching, om te evalueren hoe zij de consulten met de patienten uitvoeren. Aangezien wij een opleidingspraktijk zijn, zal dit dus ook in onze praktijk gebeuren.
Huisarts in opleding S. Claus zal u vragen om toestemming hiervoor, mocht u bij hem op consult komen. Als u niet wilt dat uw consult wordt opgenomen, zullen wij dit ook niet doen. Maak u wensen kenbaar bij hem. Uiteraard zullen wij met zorgvuldigheid en uitsluitend bedoeld voor trainingsdoeleinden, omgaan met deze beelden.

Griepvaccinaties 2021

Griepvaccinaties 2021:

Dit jaar zullen de griepvaccinaties plaats vinden op dinsdag 12 oktober in onze huisartsenpraktijk. Mocht u daarvoor in aanmerking komen, krijgt u in de week van 27-09-2021 tm 1-10-2021 daarvoor een uitnodiging per post.

Open inzage medisch dossier patient

Open inzage medisch dossier patient

Elektronische inzage in uw dossier
Met ingang van 01-07-2020 heeft u recht op een elektronische inzage in uw dossier. Recht op inzage heeft u al langer, maar nu kan het ook elektronisch.
Dat kan op verschillende manieren:
- Een digitaal afschrift wat naar u gestuurd wordt. U ontvangt dan een afschrift in pdf formaat.
- Online inzage, dit kan voorlopig alleen nog op de praktijk aangezien aangezien het via PGO pas in januari 2022 klaar is en de praktijk geen patiënt portaal heeft. Aangezien we mogelijk over gaan op een ander Huisarts Informatie Systeem.

Wat is het project OPEN

Protocol thuis bloeddruk meten

Protocol thuis bloeddruk meten.

Klik hier om de PDF te downloaden.corona virus

Privacy

Huisartsenpraktijk Hoeks draagt zorg voor uw privacy. Op onze website www.huisartsenpraktijkhoeks.nl kunt u het privacyreglement van de praktijk lezen en hier vindt u informatie hoe wij voldoen aan de AVG,  de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Heeft u hier vragen over? Dan horen wij het graag!